Drepturile persoanelor fizice cu privire la datele cu caracter personal
Conform Regulamentului de Protectie a Datelor cu Caracter Personal (GDPR), aveti o serie de drepturi in relatia
cu acest magazin online.
Mai jos aveti la dispozitie o serie de linkuri pentru a va putea exercita aceste drepturi:
Solicita datele stocate – Aceasta optiune presupune completarea unei cereri, dupa care operatorului site-ului va
va contacta pentru a va transmite datele stocate
Solicita sergerea datelor stocate – Acest drept, referit si ca dreptul de a fi uitat presupune stergea datelor dvs
din toate sistemele magazinului online, acolo unde legea o permite
Dupa completarea formularului specific, cererea va fi inregistrata, si ofiterul de date cu caracter personal (DPO)
va fi notificat in legatura cu cererea depusa.

Solicita datele stocate
Solicita stergerea datelor stocate

Close Menu
×

Cart